Vöru
halvdubbla vita blommor med röda ståndare, gammal pelargon från Södra Estland, hette tidigare Vörv vilket är felaktigt