Vit Fyris

Vit Fyris

dubbla mycket täta helt vita blommor, blir ej rosa i sol, roströda ståndare, gammal svensk zonal från Fyrislunds Handelsträdgård i Uppsala