Victor

halvdubbla stora, klarröda blommor, en storvuxen zonalpelargon med grönt bladverk utan tydliga zonmarkeringer.