Vesterhagen

dubbla rosaflammiga blommor med tegelröda ståndare, från Norge, liknar Mårbacka men är skarpare rosa, från småbruket Vesterhagen i Løten.