Uppsala

halvdubbla vita blommor med tegelröda ståndare