Sessorna på Haga

liten röd rosenknopp som sägs härstamma från de pelargoner som såldes till förmån för behövande på 40-talet, se "Pelargoner - kulturarv i kruka" av Karin Martinsson.