Säkkijärviläinen

Säkkijärveläinen

mörkröd finsk rosenknoppspelargon, gammal sort från Säkkijärvi by i Ryska Karelen. Kallas också Viipurilainen, från ca 1930.