Rosebud Supreme

röda mycket stora rosenknoppsblommor med ljusare undersida, från 1870.