Röd

halvdubbla lysande klart röda blommor, gammal sort från Uppland.