PietarinTori

enkla röda blommor och mörkgröna blad, gammal sort från Finland.