Örträsk

halvdubbla laxrosa blommor med ljusare laxrosa kanter, ståndare och pistill är roströda, bladen är ludna och saknar tydlig zon, gammal pelargon från byn Örträsk utanför Umeå