Mårbacka Per

kommer från en trädgårdsmästares föräldrahem i Julita, bladen är mycket ljusare än på moderna Mårbackor.