Loviisa

lysande cinnoberröd rosenknopp med ljus fjärilsmarkering på bladen, gammal sort från Finland.