Löddby Vit

halvdubbla rent vita stora blommor, röda ståndare, lite ludna stjälkar och blad, hängande växtsätt, blomrik, tant Hildas pelargon från Löddby by i norra Uppland.