Leila ja Toivi

dubbla jättestora orange blombollar med ljus undersida, frodigt växtsätt och grenar sig bra, gammal finsk arvepelagon från Iitti funnen under kriget i Kymenlaakso.