Lagga

enkla röda blommor med vitt öga, gammal Smultron- och Mjölktyp från Lagga socken i Uppland, nämns i Karin Martinssons bok och ingår i Julita Gårds samling av gamla pelargoner.