Kärrgruvan

dubbla mörkrosa stora flammiga blommor som är lite rufsiga, storvuxen sort som funnits sedan 1973, kanske längre på Kärrgruvans skola i Norberg, Västmanland.