Jämtland

Jämtland

dubbel helvit rikblommande pelargon med en sky av blomställningar som svävar ovanför bladverket, ljusgrönt bladverk, funnen i en hembygdsgård utanför Lit, ett par mil från Östersund, utsedd till Jämtlands landskapspelargon.