Jakobsdal

halvdubbla ljust rosalila stora blommor med vit mitt, brunlila pistill och tegelröda ståndare, lågväxande gammal pelargon från Finland.