Huseby

halvdubbla stora starkt laxrosa blommor med mörkare nerver mot mitten, bred zon på bladen, storvuxen, har funnits i Huseby Bruks uteplanteringar sedan 20-talet, köptes in från England inför ett kungabesök. Ingår i Julita Gårds samling av gamla pelargoner.