Röd rosenknuppe fra Hardanger

helt röd gammaldags norsk rosenpelargon.