Gammal svensk vit med sterila ståndare

dubbla rent vita blommor, knappt synliga ståndare, från Lappland.