Ene mörk röd

halvdubbla röda blommor, gammal pelargon från Voru by i Estland.