Emils Farmor

halvdubbla lysande klarröda blommor, kraftigväxande, äldre pelargon från Alunda-trakten i Uppland. Har inget namn på denna fina pelargon som jag döpt efter givaren.