Bert från Vansta

dubbla djupt röda blommor, kan vara samma sort som Elsas konditori