Albina

halvdubbla vita blommor med tegelröda ståndare, tålig mycket gammal släktpelargon från Höganäs i Skåne, namngiven efter sin första kända ägarinna